Okopy świętej Trójcy. Mapa

Okopy świętej Trójcy
Osiemnastowieczny plan Okopów św. Trójcy doskonale prezentuje obwarowania fortecy i budynki położone wewnątrz. Widać na nim wschodni front obwałowań (plan jest orientowany na południe) z bramą kamieniecką, dwoma półbastionami, bastionem i rawelinem, a także front zachodni z bramą lwowską, dwoma półbastionami i rawelinem.

Reklamy

Jeszcze 17 czerwca…

 Wieczorem odbyło się spotkanie z Rektorem Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwano-Frankowsku – Profesorem Cependą. Tematem rozmowy były nie tylko poszukiwania Szańca i innych twierdz nad Dniestrem, ale także  przyszły udział archeologów z Uniwersytetu Warszawskiego w dokumentowaniu obserwatorium astronomicznego na górze Pop Ivan. Obserwatorium zbudowane przed II wojną światową było placówką Uniwersytetu Warszawskiego. Dziś gospodarzem jest tu Uniwersytet Przykarpacki a Warszawska Uczelnia włącza się systematycznie w odbudowę tego obiektu.

Spotkanie na Uniwersytecie Przykarpackim

Spotkanie na Uniwersytecie Przykarpackim

Ze względu na położenie Iwano-Frankowska głównym tematem rozmowy były plany związane z poszukiwaniami Szańca Panny Marii. Szaniec to niewielka twierdza z czasów wojen Sobieskiego z Turcją.
Umocnienia leżały najprawdopodobniej u ujścia Seretu do Dniestru i stanowiły bezpieczne schronienie dla konwojów z zaopatrzeniem i posiłkami zmierzających do Okopów św. Trójcy.

Trembowla

Zamek z lat 30. XVII stulecia zbudowany przez Aleksandra Bałłabana, wsławił się przede wszystkim obroną przed oddziałami tureckimi 1675 r. Ważną rolę podczas oblężenia odegrała obok komendanta twierdzy Jana Samuela Chrzanowskiego, jego żona Dorota Anna Chrzanowska.

Dokumentacja fotograficzna z powierza zamków i twierdz położonych nad Dniestrem

Польські та українські науковці провели спільні дослідження документації та фотографічну фіксацію з повітря замків і фортець над Дністром – у Кам’янці-Подільському, Хотині, Окопах (Каплиця св. Трійці), інших об’єктів історичної спадщини, що знаходяться поблизу.

Soroka

Soroka

Również mołdawski zamek z końca XV stulecia. W czasie wojny Rzeczypospolitej z Portą w 1691 r. została ona zajęta przez oddziały polsko-kozackie pod dowództwem komisarza wojsk zaporoskich Stanisława Zygmunta Druszkiewicza. Rok później polsko-kozacka załoga pod dowództwem gen. Ottona Ernsta von Rappe oborniła się przed oddziałami sułtańskimi.